Návod na objednávku a obchodní podmínky


Přihlášení do aplikace

Registrace nového zákazníka:

Registrace je nutná pro fungování věrnostního bodového systému a bez náležitého přihlášení není objednávka možná. Po kliknutí na nápis „REGISTRACE“ (vpravo nahoře) náležitě vyplňte VŠECHNY povinné položky zobrazeného formuláře, kliknutím na ikonu „PROVÉST REGISTRACI“ je Vaše registrace dokončena. Pro pozdější úspěšné přihlášení si zapamatujte přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací údaje Vám budou po registraci zaslané i na email zadaný při registraci.
 

Přihlášení registrovaného zákazníka:

Po kliknutí na nápis „PŘIHLÁSIT SE“ (vpravo nahoře) zadejte své přihlašovací jméno a heslo a klikněte na ikonu „PŘIHLÁSIT“. Po tomto úkonu můžete dále pokračovat v samotné objednávce.
 

Zapomněli jste heslo?

Pokud se Vám nezdařilo přihlášení, tak je možné, že jste zadali špatně své heslo. Po kliknutí na nápis „ZAPOMNĚLI JSTE HESLO?“ (vpravo nahoře) doplňte do položky Váš email a  heslo Vám bude zasláno na Vaši e-mailovou adresu (kterou jste vyplnili jste při první registraci). Obnovení hesla je možné po zadání požadavku provést pouze do 10minut.


 

 

 

Objednávka

Poskládej si vlastní pizzu

Na „ÚVODNÍ STRANĚ“ v sekci „SKLÁDÁNÍ PIZZY “ kliknutím vyberete druh základu nebo velikosti. V následující seznamu vyberete suroviny (kliknutím na políčko "PŘIDAT" nebo výběrem umístění surovin - levá polovina, celá pizza, pravá polovina). Takto přidáváte na zvolený základ další ingredience. V případě zájmu o dvojitou porci jedné z přísad, kliknete opětovně na tlačítko "PŘIDAT" u vytoužené ingredience. Rozhodnete-li se, že již jednu ze zvolených ingrediencí nechcete, stačí kliknout na křížek k odstranění suroviny a to buď přímo v seznamu nebo ve výpisu surovin na pod vyobrazenou pizzou. Přísada bude z objednávky odstraněna. Tímto způsobem můžete dle libosti upravit i jednotlivé ingredience i na pizzu vybranou z naší stálé nabídky. Přibližný vzhled pizzy můžete pozorovat na průběžně se měnící ilustraci (uprostřed). Máte li vybráno, kliknutím na pole "VLOŽIT DO KOŠÍKU" se Vám poskládaná pizza přesune do "KOŠÍKU".

Chcete-li začít pizzu skládat znovu, využijte tlačítko pro obnovení .

 

Stálá nabídka

Naši stálou nabídku pizz, dalších jídel nebo doplňkového sortimentu najdete v "HLAVNÍM MENU".  Klikněte na ikonu „OBJEDNÁVKA“  a následně si ve zobrazeném seznamu vyberte kategorii (např. PIZZA,těstoviny, saláty, minutky), ze které si chcete vybírat. Kliknutím na pole "UPRAVIT" se otevře detail produktu, ve kterém můžete případně vybrat i další alternativy vybrané položky,nebo můžete rovnou vybraný produkt vložit "DO KOŠÍKU".  Následně si Váš výběr můžete přesunout přímo do "KOŠÍKU".

Výběrem pole "UPRAVIT" si můžete pizzu v modulu skládání upravit (např. si můžete přidat surovinu, navýšit porci suroviny..atd).


Dokončení objednávky

Pro úspěšné vyřízení objednávky klikněte na symbol košíku umístěného v pravo nahoře, zkontrolujte položky v košíku a potvrďte objednávku. Tlačítko "POTVRDIT OBJEDNÁVKU". V dalším kroku si do okna „Poznámka k objednávce“ doplňujete pouze informace s objednávkou související. Např. jiný zvonek, druhé telefonní číslo, další přání apod. Součástí této sekce je i kompletní seznam objednaných pokrmů s informací o jejich ceně. V košíku si  můžete změnit dodací adresu, vybrat možnost zda si jídlo chcete nechat dovézt či si jej sami vyzvedenete nebo si jídlo objednat na určitou hodinu.  Po kontrole údajů, vybrání dodací adresy, doplnění poznámky. Dále vyberete způsob platby a klikněte na položku "ZÁVAZNĚ OBJEDNAT". Po objednávce se Vám připíšou věrnostní body za provedenou objednávku.

9.Pokud chce zákazník přidat adresu doručení,což není omezeno žádným počtem adres,musí tak učinit ještě před objednávkou,jinak se Vám vymaže případná sleva na kole štěstí.

 

Hromadná objednávka

Pro objednání více pokrmů v rámci jedné objednávky klikněte po zobrazení konečných souhrnných údajů o objednávce na tlačítko „DÁL NAKUPOVAT“. Dále už postupujte běžným způsobem.Objednávky nad 2000,-Kč lze platit pouze platební kartou nebo kredity a to předem.

 

Historie Vašich objednávek

Veškeré své objednávky můžete sledovat na svém profilu, v jeho spodní části. V něm své objednávky opakovat nebo z nich vycházet.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmět činnosti

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.

Otevírací doba a rozvoz

Všechny provozovny 123Pizza  mají otevírací dobu uvedenou v sekci "pobočky". Telefonické a on-line objednávky se přijímají dle oprovozní doby uvedené na těchto stránkách.  123Pizza si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky na 99,-Kč  a právo nerozvážet do některých oblastí. Kam všude rozvážíme najdete na těchto stránkách v sekci CENA ROZVOZU.

Platební podmínky

Za produkty a služby je možno platit kurýrovi v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner) nebo platební kartou. V případě uskutečnění objednávky na www.123pizza.cool , je možno platit platební kartou předem,mobilním telefonem nebo kredity.  Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Rozvozci (doručovatelé produktů) z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 2000,- Kč v hotovosti. Prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlaste, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně DPH. U všech dovozových destinací v zóně D je zákazník povinnen uhradit objednávku předem.

Produkty

Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa.  Alkoholické nápoje  neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

Akce, speciální nabídky, slevy

123pizza si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů. Platba kredity a sbíraní věrnostních odměn-kreditů je popsána v sekci VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

Doručení objednávek

Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 45 minut do 120 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže 123pizza nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.  

Reklamace

123pizza doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na CALL CENTRUM. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. 

Prodej alkoholu 

 

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let jsou stanovena následující pravidla:

 

1. Při dodávce zboží, která obsahuje alkoholické nápoje a tabákové výrobky, prostřednictvím kurýra společnosti 123Pizza, bude zásilka předána Kupujícímu pouze, že tato osoba je starší 18 let. Kurýr společnosti 123Pizza má právo po Kupujícím požadovat předložení dokladu totožnosti a zkontrolovat údaj o věku Kupujícího (např. OP nebo jiným dokladem). V opačném případě se považuje kupní Smlouva za zrušenou a zboží kurýr společnosti 123Pizza Kupujícímu nepředá.

2. Při dodání zboží formou osobního odběru se Kupující zavazuje prokázat na požádání Prodávajícímu, že je osobou starší 18 let. V opačném případě se považuje kupní Smlouva za zrušenou a zboží se vrátí Prodávajícímu.

 

 

Ochrana osobních údajů

Registrací na webových stránkách  www.123pizza.cool  uděluje uživatel společnosti 123Pizza s.r.o., popř. jeho zaměstnancům (dále jen 123Pizza), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto osobních údajů uživatele: e-mailové adresy, jména a příjmení. Osobní údaje bude správce prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat manuálně i automaticky (elektronicky) přímo v databázi příslušného redakčního systému, na kterém je portál provozován.

Současně tímto uživatel potvrzuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou výše uvedené osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem navázání kontaktu s uživatelem (zejména z důvodu komunikace a ověření platnosti a aktuálnosti zadávaných informací s cílem zvyšování kvality služeb pro uživatele systému) a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) a informací o dalších marketingových akcích 123Pizza, prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č.  480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle 123Pizza, informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace ze strany 123Pizza nadále zasílány, maximálně však po dobu deseti let.

123Pizza tímto prohlašuje, že bude shromažďovat shora uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 

Děkujeme za Vaši přízeň!

 


V případě nejasností nás neváhejte KONTAKTOVAT.